تلفن :۱۹-۸۸۳۸۱۹۰۰
.:: فرم درخواست همکاری ::.
.:: مشخصات فردی ::.

.:: بـارگذاری تصـــویر ::.

.:: مشخصات تحصیلی ::.


.:: سوابق کاری ::.

.:: مشخصات عمومی ::.

1-تکمیل کننده این پرسشنامه صحت پاسخهای ارائه شده را که موثر در استخدام اوست گواهی نموده و تعهد میکند چنانچه هر زمان خلاف هر یک از مطالب مذکور در فوق ثابت شود مختار خواهد بود هرگونه قراردادی را که بر اساس این پرسشنامه بین طرفین منعقد شده لغو و خسارت وارده ناشی از اظهارات نادرست از طرف تکمیل کننده پرسشنامه قابل پرداخت خواهد بود.

2- متقاضی متعهد میگردد تا هیچگونه سوایق کیفری و یا اعتیاد به مواد مخدر نداشته و در صورت نیاز نسبت به ارائه تائیدیه های لازم اقدام نماید.

3- شرکت قابل مصاحبه شفاهی یا تکمیل این پرسشنامه یا طی دوران آزمایشی تعهدی برای استخدام درخواست کننده ندارد.

4- متقاضی متعهد میگردد در صورت استخدام کلیه ضوابط و مقررات کاری و انضباطی شرکت را دقیقاً اجرا نماید.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت خدمات مسافرتی هوایی ارگ جدید می باشد powered by CanDoImen Co